ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว
รหัสผลิตภัณฑ์
320100974701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
หัตถกรรมสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย

ตำบล สวาย อำเภอ เมือง
จังหวัด สุรินทร์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    หัตถกรรมสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย

จำนวนสมาชิก
    20 คน

ที่อยู่
    3 หมู่ 1 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-9583-8930
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสำเนียง บุญโสดากร

อายุ
    47 ปี

ที่อยู่
    3 หมู่ 1 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-9583-8930
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าไหมไทยโบราณเป็นการประยุกต์ลายมัดหมี่ให้เข้ากับลายลูกแก้วเพื่อความนุ่มสลวยของผืนผ้า ซึ่งบ้านสวายมีการทอผ้าไหมลายลูกแก้วมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยในอดีตนิยมใช้ในงานบุญ ผ้าไหมลูกแก้วจึงนำมาผสมกับลายพระตะบอง ประกอบด้วยสีคราม หรือครั่ง น้ำโคลน นำมามัดหมี่แล้วทอให้มีสีสรรสวยงาม
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ฟอกกาวไหมจนหมวดแล้วนำไปล้างจนสะอาด นำเส้นไหมขึ้นตาก จากนั้นนำไปกวักแล้วนำไปคนขึ้นลำ จำนวน 37 ลำ มัดหมี่นำไปล้างให้สะอาดแล้วผึ่งจนแห้งจึงนำมาแกะเชือกออกทั้งหมด จึงค่อยกวัดแล้วนำไปกรอใส่หลอดร้อยหลอดเรียงให้จนหมด จำนวนผ้า 1 ผืน จึงนำมาทอกับเส้นยืนยกดอกลายลูกแก้วจึงจะได้ผ้าไหมมัดหมี่พระตะบองยกดอกลายลูกแก้ว
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีลวดลาย 3 มิติ ใช้สีธรรมชาติ สีสรรอ่อนหวาน สวยงามกลมกลืน
ปริมาณการผลิต
80 ชุด/เดือน
ราคา
2,500 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 3 หมู่ 1 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 0-9583-8930
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง