ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมมัดหมี่เชิงแดง(ลูกแก้ว)
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมมัดหมี่เชิงแดง(ลูกแก้ว)
รหัสผลิตภัณฑ์
320101004701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้าไหมชุมชนสุรินทร์ภักดี

ตำบล ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด สุรินทร์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้าไหมชุมชนสุรินทร์ภักดี

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    597/2 ถนนธนสาร ต.ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-4451-2810
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางชุติมาศ แพงเจริญ

อายุ
    43 ปี

ที่อยู่
    597/2 ถนนธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-4451-2810
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าไหมมัดหมี่เชิงแดง เป็นผ้าไหมที่ผู้ผลิตคิดค้นมาจากการแต่งกายของชาวสุรินทร์ ในพิธีรำสาก ผ้านุ่งที่ใช้แต่นั้นเป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่มีการต่อเชิง ที่เรียกว่าปะโบว์ และต่อเชิงล่าง ที่เรียกว่า มีดหมี่เชิง ทางกลุ่มจึงออกแบบการมัดและการทอให้ออกมาในรูปที่มรเชิงบนและเชิงล่าง ดดยไม่ต่องมาทำการเย็บต่อกัน และการใช้สีทางกลุ่มจะใช้สีทึมแบบธรรมชาติ ทางกลุ่มได้ทดลองทอออกมาได้รับความสนใจจากผู้บริโภค
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำเส้นไหมมาฟอกและย้อมสีลายที่ต้องการนำมาล้างออกด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้ง นำไปตากให้แห้ง ลงแป้ง เพื่อให้เส้นไหมแตกจากกัน แล้วนำไปตากแดด จากนั้นนำมากวักและปั่นใส่หลอดแล้วนำมาทอด้วยมือ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รูปแบบมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร เนื้อผ้านิ่ม สีไม่ตก ไม่ซีด ผ้ามีน้ำหนักดี
ปริมาณการผลิต
20 ชุดต่อเดือน
ราคา
5,000 บาท/ชุด
สถานที่จำหน่าย
- 597/2 ถนนธนสาร ต.ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 0-4451-2810
- ร้านสายไหม
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์