ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว
รหัสผลิตภัณฑ์
320100904701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มรวมพลังพัฒนา

ตำบล สวาย อำเภอ เมือง
จังหวัด สุรินทร์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มรวมพลังพัฒนา

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    202 หมู่ที่ 5 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-1999-5025
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางระเบียบ ศรีลาไลย์

อายุ
    52 ปี

ที่อยู่
    202 หมู่ 5 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-1999-5025
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
จากกลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าไหมลายลูกแก้วจนเป็นที่ยอมรับของตลาดแล้ว ชาวบ้านสวายสามารถนำลายมัดหมี่แล้วนำไปทอยกดอกเป็นลายลูกแก้ว จากความคิดริเริ่มของชาวบ้านสวาย จัดได้ว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำไหมดิบมาต้ม แล้วแช่ไว้ในน้ำอุ่น 15 นาที แล้วนำมาล้างในน้ำเย็น จากนั้นนำไปตากให้แห้งแล้วนำมาปั่น(อันตวง) และนำขึ้นลำนำมามีดหมี่ลวดลายพร้อมกับย้อมสีตามที่ต้องการของลายนั้น ๆ แล้วนำไปกรอใส่หลอดเพื่อทอไปจนเสร็จ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้ไหมแท้อย่าดี ใช้สีธรรมชาติสีไม่ตก ไม่ยืด ไม่หด
ปริมาณการผลิต
60 ผืน/เดือน
ราคา
สไบ700 บาท ผ้าชุด 2,500 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 202 หมู่ที่ 5 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 0-1999-5025
- งาน ถนนคนเดินทุกสิ้นเดือนในจังหวัดสุรินทร์
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์