ไทย      อังกฤษ
 
ผลไม้แห้งแบบเหือดแห้ง
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผลไม้แห้งแบบเหือดแห้ง
รหัสผลิตภัณฑ์
220100564701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
บริษัท จันทบุรี โกลบอล-เทรด จำกัด

ตำบล พลับพลา อำเภอ เมืองจันทบุรี
จังหวัด จันทบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัท จันทบุรี โกลบอล-เทรด จำกัด

จำนวนสมาชิก
    1 คน

ที่อยู่
    72/7 หมูที่ 11 ถนนสุขุมวิท ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
โทรศัพท์
    0-3932-5180
โทรสาร
    0-3932-5180
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายวิสุทธิ์ นพพันธ์

อายุ
    42 ปี

ที่อยู่
    72/9 หมู่ที่ 11 ถนนสุขุมวิท ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
โทรศัพท์
    0-3932-5180
โทรสาร
    0-3932-5180
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซ่า สหรัฐอเมริกา เทคโนโลยีที่แพร่หลายในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป ในประเทศไทยมีผู้ผลิตสินค้าเพียง 1 - 2 ราย และ Montong CG เป็นรายที่ 2 Montong CGเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียนที่ใช้ระบบแห้งเยือกแข็งในสูญอากาศ (Vacuum Frreeze Drying) เป็นรายแรกของจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ทุเรียนหมอนทองสุกพร้อมบริโภค ปอกเอาเฉพาะส่วนที่บริโภคได้ แช่แข็งที่ 35 องศาเซลเซียส หั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการ ทำให้แห้งในระบบสูญญากาศ เก็บรักษาในสภาพอับอากาศ บรรจุในกระป๋องกระดาษอลูมิเนียมฟอยด์ จัดส่งลูกค้า
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
คงคุณค่าทางอาหารได้ใกล้เคียงทุเรียนสดมากที่สุด บริโภคเป็นอาหารว่างหรือแปรรูปต่อได้ สามารถคืนรูปเป็นผลผลิตสดได้หลังการ Rehydrationน้ำหนักเบาเหมาะกับการขนส่ง
ปริมาณการผลิต
กำลังการผลิตปีละ 30 ตันแห้ง
ราคา
กก.ละ1,000บ. กระป๋องละ85บ.
สถานที่จำหน่าย
- ตลาดต่างประเทศ ญี่ปุ่น ใต้หวัน จีน ตลาดในประเทศ จันทบุรี ร้านคาปลอดภาษี สนามบินดอนเมือง
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริจันทบุรี โกลบอล-เทรด จำกัด 72/7 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร 039-354535