ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าสไบลายลูกแก้วสีธรรมชาติ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าสไบลายลูกแก้วสีธรรมชาติ
รหัสผลิตภัณฑ์
320100964701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
สหกรณ์การเกษตรสวายเสรี

ตำบล สวาย อำเภอ เมือง
จังหวัด สุรินทร์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    สหกรณ์การเกษตรสวายเสรี

จำนวนสมาชิก
    51 คน

ที่อยู่
    99 หมู่ที่ 3 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-9284-8284
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางปด นิดหนู

อายุ
    51 ปี

ที่อยู่
    99 หมู่ที่ 3 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-9284-8284
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เป็นผ้ามัดหมี่ลายลูกแก้วประยุกต์จากผ้าลายลูกแก้วในสมัยโบราณทอผ้าสีพื้น ลายลูกแก้ว โดยปัจจุบันได้นำลายมัดหมี่ลายต่าง ๆ นำมาทอยกดอก 6 ตะกอ ซึ่งเรียกว่าลูกแก้วกลายเป็นผ้ามัดหมี่ลายลูกแก้วทำจากเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ เช่น ครั่ง คราม
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ขั้นแรกนำเส้นไหมไปฟอกแล้วนำมาขึ้นลายตามที่ต้องการแล้วย้อมสีที่ 1 เก็บสีที่ 1 โดยการมัดหมี่แล้วนำไปย้อมสีที่ 3 ต่อจากนั้นก็นำเส้นไหมไปทอกับเส้นยืน 6 ตะกอ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผ้าสไบที่ทอด้วยสีธรรมชาติ
ปริมาณการผลิต
150 ผืน/เดือน
ราคา
700 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 99 หมู่ที่ 3 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 0-9284-8284
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์