ไทย      อังกฤษ
 
กาแฟคั่วบดบรรจุซอง
ชื่อผลิตภัณฑ์
กาแฟคั่วบดบรรจุซอง
รหัสผลิตภัณฑ์
810400164701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
กล่มสตรีเทศบาลคลองท่อมใต้

ตำบล คลองท่อมใต้ อำเภอ คลองท่อม
จังหวัด กระบี่

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กล่มสตรีเทศบาลคลองท่อมใต้

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    18/1 หม่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
โทรศัพท์
    075640279
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางประไพ จันทรักษ์

อายุ
    63 ปี

ที่อยู่
    223/2 หม่ที่2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
โทรศัพท์
    097877446
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจทางภาคใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีราคาตกต่ำมาก กล่มสตรีจึงได้ทดลองทำกาแฟคั่วเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟ ก็สามารถจำหน่ายได้ จึงได้พัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ จนกลายเป็นสินค้าระดับ 5 ดาว
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ตากเมล็ดกาแฟ 2 อาทิตย์จนแห้งสนิท แล้วนำเมล็ดกาแฟไปสีเพื่อเอาเมล็ดข้างใน แล้วนำมาเก็บไว้ประมาณ 1 ปี จึงเอามาคั่วแล้วหมักไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ นำมาบดให้ละเอียดแล้วบรรจุซองตามต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย
ปริมาณการผลิต
500 ถุง ต่อเดือน
ราคา
60 บาท/1ถุง
สถานที่จำหน่าย
- 18/1 หม่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 075640279
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่