ไทย      อังกฤษ
 
ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
รหัสผลิตภัณฑ์
140300074701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
บริษัท นว.อรัญญิก จำกัด

ตำบล แม่ลา อำเภอ นครหลวง
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัท นว.อรัญญิก จำกัด

จำนวนสมาชิก
    90 คน

ที่อยู่
    48/3 หมู่ที่ 5 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
    0-3535-9657-8,03528-5319,0-1682-8703
โทรสาร
    0-3535-9282
อีเมล์
    niwat@nv-arunyik.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายทศพล วังศิลาบัตร

อายุ
    48 ปี

ที่อยู่
    48/3 หมู่ 3 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
    9657-8,03528-5319,0-1682-8703
โทรสาร
    0-3535-9282
อีเมล์
    niwat@nv-arunyik.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เป็นงาน Hand-made ที่ทำสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ โดยเริ่มจากการทำมีด
อรัญญิก และพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยมาจนมาเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ทำจาก Stainless Steel โดยสั่งซื้อวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่น ผ่านตัวแทน
จำหน่ายในประเทศไทย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นงาน Hand-made ทำจาก Stainless Steel ใช้ในการรับประทานอาหาร หรือตกแต่งบนโต๊ะอาหาร
ปริมาณการผลิต
2,000 ชิ้น/วัน
ราคา
3,780 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 48/3 หมู่ที่ 5 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 0-3535-9657-8,03528-5319,0-1682-8703
- บ.นว.อรัญญิก จำกัด 48/3 หมู่ 5 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0-3535-9657-8,0-3528-5319,0-1682-8703
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บ.นว.อรัญญิก จำกัด 48/3 หมู่ 5 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0-3535-9657-8,0-3528-5319,0-1682-8703