ไทย      อังกฤษ
 
เข่งปลาทู,เข่งติ่มซำ
ชื่อผลิตภัณฑ์
เข่งปลาทู,เข่งติ่มซำ
รหัสผลิตภัณฑ์
320100104701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มจักสานเข่งปลาทูบ้านทนง

ตำบล นอกเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด สุรินทร์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มจักสานเข่งปลาทูบ้านทนง

จำนวนสมาชิก
    50 คน

ที่อยู่
    25 หมู่ 6 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-1967-6485
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายประเด็จ ระดุมสุข

อายุ
    49 ปี

ที่อยู่
    14 หมู่ 6 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-1967-6485
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
การบริโภคปลาทูของคนไทยอยู่คู่กันมาช้านาน ชุมชนบ้านทนง ซึ่งมีความคิดที่จะสร้างงานเพื่อเสริมรายได้เพิ่มเติมหลังฤดูกาลทำนา จึงได้รวมกลุ่มเพื่อทำเข่งปลาทู โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น และได้พัฒนารูปแบบให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น และมีความคงทน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำไม้ใผ่มาพักไว้ 3-5 วัน หลังจากนั้นก็เลื่อยตัดตามความยาวที่ต้องการ แล้วผ่าเป็นขอบนอกและขอบใน หลังจากตัดเอาแล้วเอาไปไสบาง ๆ เพื่อทำตัวสายขัดลาย แล้วขึ้นขอบนอกแล้วประกอบขอบใน ใช้เชือกมัดให้แน่น ใช้ไม้ขัดกันอีก 3 อัน เป็นการเสร็จเรียบร้อย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สวยงาม คงทน ปลอดภัยจากสารเคมี
ปริมาณการผลิต
10,000 ใบต่อวัน
ราคา
อันละ 1 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 25 หมู่ 6 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 0-1967-6485
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง