ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยอบม้วน
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยอบม้วน
รหัสผลิตภัณฑ์
260101024701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรคุ้มเขาราชสีห์

ตำบล สาริกา อำเภอ เมือง
จังหวัด นครนายก

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรคุ้มเขาราชสีห์

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    35/1 หมู่ที่ 3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
โทรศัพท์
    0-3732-8073
โทรสาร
    0-3732-8073
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางจำลอง ศิริธีราเจษฎ์

อายุ
    57 ปี

ที่อยู่
    35/1 หมู่ที่ 3 ต.สาริกา อ.เมืองนครนาก จ.นครนายก
โทรศัพท์
    0-9212-2866
โทรสาร
    0-9212-2866
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มแม่บ้านคุ้มราชสีห์ เป็นกลุ่มแม่บ้านที่ทำสวนผลไม้แบบผสมผสาน คือมีผลไม้หลายชนิดในสวนเดียวกัน เช่นส้มโอ ลอกกอง กล้วย เป็นต้น
 ต่อมาประธานกลุ่ม มีความคิดว่ากล้วยน้ำว้าเป็นผลิตผลที่น่าจะนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า จึงได้ปรึกษากับเคหะกิจอำเภอ และมีความคิดว่าจะทำกล้วยอบม้วน และทำโครงการขอรับการสนุบสนุนเครื่องจักรจาก อบจ. ซึ่งกลุ่มได้ดำเนินการทำ และวางจำหน่ายตามที่ต่างๆ ในจังหวัด ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก พร้อมทั้งกลุ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตลอดเวลาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำกล้วยน้ำว้าแก่จัดมาบ่มให้สุก ประมาณ 7 วัน โดยวิธีธรรมชาติ
2. นำกล้วยมาปอก ล้างนำเกลือผึ่งให้แห้ง
3. นำมาทับให้แบน ตกแต่งให้สวยงาม ใส่ตะแกรงเข้าตู้อบรับลมร้อน นาน   6 ชั่วโมง
4. ทิ้งให้เย็น บรรจุใส่ถุงและกล่องเพื่อวางจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสหวานจากธรรมชาติ
ปริมาณการผลิต
1500 กล่อง/เดือน
ราคา
30 - 50 บาท/-กล่อง
สถานที่จำหน่าย
- 35/1 หมู่ที่ 3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 0-3732-8073
- 35/1 หมู่ที่ 3 ต.สาริกา อ.เมืองนครนาก จ.นครนายก 0-9212-2866
- ศูนย์เผยแพร่และจำหน่ายสินค้าจังหวัดดนครนายก
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก