ไทย      อังกฤษ
 
ผักกาดหวาน,ผักกาดดองสามรส
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผักกาดหวาน,ผักกาดดองสามรส
รหัสผลิตภัณฑ์
320101244701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรละหุ่งพัฒนา

ตำบล นาบัว อำเภอ เมืองสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรละหุ่งพัฒนา

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    34/1 หมู่ที่ 4 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-4450-1366
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางกรรณิกา พนัสอนุสรณ์

อายุ
    43 ปี

ที่อยู่
    34/1 หมู่ 4 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-4450-1366
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผักกาดหวานและผักกาดดองสามรส ตราช้างชูผักกาด เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากผักกาดหัวหมักเค็ม ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาชาวบ้านละหึ่ง ม.4 ตำบลนาบัว ได้เริ่มปลูกผักกาดและหมักเค็มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ ตามคำขวัญที่ว่า "สุรินทร์ ถิ่นชางใหญ่ ผ้าไหมงาม ปะคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม"
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำผักกาดหัวหมักเค็มมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ 3-4 ครั้ง แล้วแช่ในน้ำสะอาดให้ผักกาดหัวหมักคลายความเค็ม แล้วนำไปหมักในถังแตนเลส โดยใช้น้ำตาลทรายโดยด้านบนในอัตราส่วน ผักกาดหัว 100 กิโลกรัม ต่อน้ำตาลทราย 33 กิโลกรัม หมักไว้ประมาณ 1 เดือน จะได้ผักกาดหวานที่มีรสชาติตามต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ไม่มีสารพิษและสารเคมีใดเจือปน
ปริมาณการผลิต
ผักกาดหวาน 1,500-2,000 ถุงต่อสัปดาห์
ราคา
ขวดละ 35 บาท ถุงละ 25 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 34/1 หมู่ที่ 4 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 0-4450-1366
- ร้านขายของที่ระลึกในจังหวัดสุรินทร์
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์