ไทย      อังกฤษ
 
ขนมพริกไทย
ชื่อผลิตภัณฑ์
ขนมพริกไทย
รหัสผลิตภัณฑ์
830100944701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร "กรทอง"

ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ เมืองภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร "กรทอง"

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร "กรทอง" ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์
    01-9222998
โทรสาร
    0-7631-4115
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    เมืองภูเก็ต

อายุ
    51 ปี

ที่อยู่
    33/1 ถนนเทพกระษัตรี หมู่ที่ 1 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์
    01-9222998
โทรสาร
    0-7631-4115
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เป็นขนมพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ต ใช้รับประทานเป็นอาหารว่างร่วมกับน้ำชา
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เป็นขนมที่นำพริกไทยดำซึ่งเป็นเครื่องเทศมีสรรพคุณในการาบำรุงร่างกาย มาทำเป็นขนมได้กรอบอร่อย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
กรอบอร่อย
ปริมาณการผลิต
100 กก./วัน
ราคา
ขนาด 90 กรัมราคา 35 บาท 200กรัมราคา 55 บาท
สถานที่จำหน่าย
- ร้านขายของฝากของที่ระลึก กรทอง 69/4 หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
69/4 หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต