ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าซิ่นตีนจก
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าซิ่นตีนจก
รหัสผลิตภัณฑ์
540300464701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้าบ้านปิน

ตำบล บ้านปิน อำเภอ บ้านกลาง
จังหวัด แพร่

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้าบ้านปิน

จำนวนสมาชิก
    35 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 73/7 หมู่ที่ 5 ต.บ้านปิน อ.บ้านกลาง จ.แพร่
โทรศัพท์
    0-5458-1447
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางฐิติรัตน์ ขิติคำ

อายุ
    48 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 73/7 หมู่ที่ 5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
โทรศัพท์
    0-5458-1447
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าทอตีนจก เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของอำเภอ ที่สืบกันมาหลายร้อยปี เป็นการทอด้วยกี่ทอมือ เสน่ห์ของผ้าทอตีนจกอำเภอลองอยู่ที่การใส่ลวดลายสีสัน ที่ละเอียดอ่อน แสดงถึงเอกลักษณ์ของผ้าไทยล้านนา ผ้าจกโบราณของอำเภอลอง ที่มีผู้รวบรวมไว้มีอายุมากกว่า 150 ปี และจากภาพของเจ้านายฝ่ายหญิงในสมัยโบราณพบว่านุ่งผ้าซินที่มีเชิงเป็นตีนจก สันนิษฐานว่า เป็นผ้าซินตีนจกที่ทอโดยช่างอำเภอลอง ซึ่งมีการสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้ามาจนถึงปัจจุบัน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.การกรอด้าย
2.การโว้นด้ายให้เป็นเครือ
3.นำด้ายมาเข้าฟืม (การป่อนซีฟืม)
4.นำมาขึ้นกี่
5.แกะลายผ้า
6.เก็บเขาลาย (การจกผ้า)
7.ตรวจเชคความเรียบร้อยและบรรจุ จำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ลวดลายละเอียด สวยงาม ประณีต แสดงถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของท้องถิ่น และสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่สวมใส่
ปริมาณการผลิต
100 ผืน
ราคา
ผืนละ 2,500 - 7,500 บาท
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 73/7 หมู่ที่ 5 ต.บ้านปิน อ.บ้านกลาง จ.แพร่ 0-5458-1447
- เลขที่ 73/7 หมู่ที่ 5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 0-5458-1447
- ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางฐิติรัตน์ ขิติคำ