ไทย      อังกฤษ
 
ลูกจันทน์เส้น
ชื่อผลิตภัณฑ์
ลูกจันทน์เส้น
รหัสผลิตภัณฑ์
801300434701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
แปรรูปลูกจันทน์เทศ

ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์
จังหวัด นครศรีธรรมราช

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    แปรรูปลูกจันทน์เทศ

จำนวนสมาชิก
    60 คน

ที่อยู่
    41 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
    01-7889035
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางวันดี อินทนุพัตร

อายุ
    50 ปี

ที่อยู่
    41 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
    01-7889035
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
จัดตั้งกลุ่มวันที่ 19 ธันวาคม 2529 เนื่องจากผลิตผลลูกจันทน์มีปริมาณมาก ทำให้มีราคาถูก ทางกลุ่มจึงคิดหาแนวทางแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกจันทน์ โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและพัฒนาเป็นหลายผลิตภัณฑ์และเป็นที่ต้องการของตลาด และได้สร้างรายได้แก่เกษตรกรตลอดมา
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำมาลูกจันทน์มาปอกเปลือก
2. แช่น้ำเกลือ 1-2 คืน
3. หั่นเป็นเส้นเล็ก ๆ
4. ล้างน้ำให้สะอาด
5. นำมาคลุกเคล้ากับน้ำตาล แล้วตากแดด 5-7 ชั่วโมง
6. นำไปบรรจุถุงส่งจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นพืชเฉพาะถิ่น มีคุณสมบัติทางสมุนไพรช่วยลดการจุกเสียด ขับลมในกระเพาะ
ปริมาณการผลิต
150 กิโลกรัม/วัน
ราคา
15,35,60 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 41 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 01-7889035
- ศูนย์ otop นครศรีธรรมราช
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการกลุ่มแปรรูปลูกจันทน์เทศ