ไทย      อังกฤษ
 
ปลาร้าอบเหรียญทอง
ชื่อผลิตภัณฑ์
ปลาร้าอบเหรียญทอง
รหัสผลิตภัณฑ์
540600874701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มเกษตรกรบ้านกลางสามัคคี

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ สอง
จังหวัด แพร่

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มเกษตรกรบ้านกลางสามัคคี

จำนวนสมาชิก
    40 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 51 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
โทรศัพท์
    0-5459-1310
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางมาลัย บุระตะ

อายุ
    59 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 51 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
โทรศัพท์
    0-5459-1310
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เมื่อ ปี พ.ศ. 2516 นายเหรียญ-นางมาลัย บุระตะ ได้เริ่มต้นทำปลาร้าขายทั้งปลีกและส่งตามต่อมาได้รวมตัวสตรีแม่บ้านที่สนใจในหมู่บ้านจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรบ้านกลางสามัคคี และได้คิดพัฒนาคุณภาพของปลาร้าและการบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เมื่อ พ.ศ. 2537 โดยการนำเอาปลาร้าที่หมักแล้วมาบดละเอียดแล้วนำไปอบผ่านกรรมวิธีจนสุก สามารถเก็บไว้ได้นาน สะดวกสบายในการนำไปปรุงอาหาร มีรสชาติที่อร่อยถูกใจของผู้ที่บริโภคปลาร้า ทั้งในประเทศและคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำปลามาทำความสะอาดแล้วคลุกเคล้าด้วยเกลือไอโอดีนและข้าวคั่ว นำไปหมักไว้ในไหหรือโอ่งอย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน
2.นำปลาร้าที่หมักได้ที่แล้วมาบดให้ละเอียด แล้วนำไปอบผ่านความร้อนจนสุก นำมาบรรจุภัณฑ์ 3 แบบ คือ แบบขวด แบบถุง และชนิดก้อน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสชาดอร่อย สะอาดถูกหลักอนามัย นำไปประกอบอาหารหลากหลายชนิด
ปริมาณการผลิต
2,000 หน่วย
ราคา
ขวดละ 35 บาท
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 51 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 0-5459-1310
- ห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางมาลัย บุระตะ โทร 0-5459-1310