ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าทอยกดอก
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าทอยกดอก
รหัสผลิตภัณฑ์
800700314701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค

ตำบล ขอนหาด อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    39 ม.4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
    09-2980980
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางวิไล พรหมชู

อายุ
    44 ปี

ที่อยู่
    39 ม.4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
    09-2980980
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าทอบ้านตรอกแค เป็นผ้าที่ทอด้วยกี่กระตุก สมาชิกกลุ่มได้คิดค้นลวดลายขึ้นเองและบางส่วนได้รับคำแนะนำจากส่วนราชการที่เข้าอบรมและเพิ่มพูนทักษะจนสามารถดำเนินการได้ตามความต้องการของลูกค้า
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. คัดเลือกเส้นด้ายที่มีคุณภาพ
2. นำเส้นด้ายเข้าสู่กระบวนการกรอ,สอดฟันหวี,เข้ารหัสลายที่เตรียมไว้
3. เก็บดอกผ้า เก็บตะกอ , ผูกเท้าเหยียบ , ผูกลูกกลิ้ง
4. ทอลวดลายที่กำหนดไว้
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีลวดลายไม่ซ้ำแบบ สีไม่ตก รีดง่าย ดูแลง่าย ไม่ยืด ไม่หด ใส่สบาย
ปริมาณการผลิต
ประมาณ 700 หลาต่อเดือน
ราคา
หลาละ 200 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 39 ม.4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 09-2980980
- ศูนย์ otop นครศรีธรรมราช
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอวด โทร.0-7538-0308