ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าทอยกดอกเมืองนคร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าทอยกดอกเมืองนคร
รหัสผลิตภัณฑ์
800700324701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง

ตำบล ขอนหาด อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง

จำนวนสมาชิก
    26 คน

ที่อยู่
    105/1 หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
    0-1476-5754
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางมนฑา กันนิดา

อายุ
    49 ปี

ที่อยู่
    105/1 หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
    0-1476-5754
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าทอลายดอกกระจูดเกิดจากแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำถิ่นของอำเภอชะอวด และเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นลายผ้าซึ่งให้ความรู้สึกเป็นวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจของชาวชะอวด
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.คัดเลือกเส้นด้ายที่มีคุณภาพ
2.นำเส้นด้ายเข้าสู่กระบวนการกรอ,สอดฟันหวี,เข้ารหัสลายที่เตรียมไว้
3.เก็บดอกผ้า เก็บตะกอ ผูกเท้าเหยียบ,ผูกลูกกลิ้ง
4.ทอตามลวดลายที่เตรียมไว้
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีลวดลายที่ไม่ซ้ำแบบใคร,รีดง่าย,ดูแลง่าย ,ไม่ยีด.ไม่หด
ปริมาณการผลิต
700 หลา/เดือน
ราคา
หลาละ 200 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 105/1 หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 0-1476-5754
- ศูนย์ otop นครศรีธรรมราช
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่มทำการกลุ่ม