ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อกโกแลต
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อกโกแลต
รหัสผลิตภัณฑ์
860100274701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
นางศิริรัตน์ ยังมีวิทยา

ตำบล ท่ายาง อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางศิริรัตน์ ยังมีวิทยา

จำนวนสมาชิก
    7 คน

ที่อยู่
    ร้านหนุ่มสาวชุมพร 12/2 ม.1 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
โทรศัพท์
    0-7752-1889
โทรสาร
    0-7751-1852
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางศิริรัตน์ ยังมีวิทยา

อายุ
    48 ปี

ที่อยู่
    ร้านหนุ่มสาวชุมพร 12/2 ม.1 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
โทรศัพท์
    0-4452-1889
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เริ่มจากกล้วยเล็บมือนาง เป็นกล้วยท้องถิ่น อันเป็นสัญญลักษณ์จังหวัดชุมพรและกล้วยเล็บมือนางอบแห้งก็เป็นสินค้าประจำจังหวัดมาช้านาน จึงได้คิดเพิ่มเติมคุณค่า ให้เป็นขนมสำเร็จรูปมากขึ้น อร่อย แปลกใหม่ต่างจากขนมสำเร็จรูปสมัยนิยมทั่วไป และขยายฐานการตลาด ซึ่งได้ทำการผลิตมาแล้วกว่า 5 ปี
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง นำมาจุ่มช็อกโกแลต โดยให้เคลือบอย่างสม่ำเสมอ โรยทับ/คลุกกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ปั่น/อบแล้ว ในอัตราส่วน กล้วยเล็บมือนาง 55% ช็อกโกแลต 20% เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 25%
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
การนำเอาผลไม้อบแห้งมาชุปช็อกโกแลตและคลุกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ยังไม่มีใครคิดทำมาก่อน จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่
ปริมาณการผลิต
25,000 ชิ้น/เดือน
ราคา
3.50 บาท/ชิ้น หรือ 290.- บาท/กก.
สถานที่จำหน่าย
- ร้านหนุ่มสาวชุมพร 12/2 ม.1 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 0-7752-1889
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ร้านหนุ่มสาวชุมพร 12/2 ม.1 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร 86000