ไทย      อังกฤษ
 
กาแฟผงปรุงรสสำเร็จรูปทรีอินว้น
ชื่อผลิตภัณฑ์
กาแฟผงปรุงรสสำเร็จรูปทรีอินว้น
รหัสผลิตภัณฑ์
860700344701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ

ตำบล เขาทะลุ อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ

จำนวนสมาชิก
    1,250 คน

ที่อยู่
    14/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร
โทรศัพท์
    0-7762-0009
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายมนูญ เซ็งสร้อย

อายุ
    41 ปี

ที่อยู่
    100 หมู่ที่ 11 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร
โทรศัพท์
    0-9474-5446
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ ได้รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาราคากาแฟตกต่ำ สร้างความเดือนร้อนให้กับเกษตรเป็นอย่างมากกลุ่มคิดที่จะเพิ่มมูลค่าผลิต โดยรวมผลิตแล้วทำไปจ้างบริษัทแห่งหนึ่งทำการสเปรย์ดราย แล้วนำมาผสมส่วนผสมและบรรจุที่กลุ่ม
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำกาแฟเกล็ด (ที่ทำการจ้างสเปรยดราย) ครีมเทียม น้ำตาล เอาส่วนผสมทั้ง 3 มาผสม ตามอัตราส่วนหลังจากนั้น นำเข้าเครื่องซีลซองเล็ก แล้วทำซองเล็กบรรจุ ซองใหญ่ จำนวน 30 ซองเล็ก ต่อ 1 ซองใหญ่ 18 ซอง/ใหญ่ต่อ 1 ลัง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นกาแฟที่มีรสชาดอร่อย เข้มข้น นุ่ม กลมกล่อม
ปริมาณการผลิต
2,000 ลัง/เดือน หรือ 136,000 ถุง
ราคา
66 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 14/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 0-7762-0009
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพร จุดจำหน่ายสินค้า OTOP สี่แยกเขาปีบ