ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยอบน้ำผึ้งป้าเพียน
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยอบน้ำผึ้งป้าเพียน
รหัสผลิตภัณฑ์
660100124701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
โรงงานกล้วยตากแม่ตะเพียน แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ตำบล ท่าฬ่อ อำเภอ เมือง
จังหวัด พิจิตร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    โรงงานกล้วยตากแม่ตะเพียน แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    75 หมู่ 5 ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร
โทรศัพท์
    056-612063
โทรสาร
    056-652609
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายบุญส่ง แสงสมัย

อายุ
    46 ปี

ที่อยู่
    75 หมู่ 5 ถ.ท่าฬ่อ-พิจิตร ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร
โทรศัพท์
    056-612063
โทรสาร
    056-652609
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2532 โดยนำกล้วยน้ำว้าไปขายที่ตลาดสี่มุมเมืองและได้รับความนิยมมาก ปี 2533 รับซื้อกล้วยตากที่บรรจุใส่ถุงแล้วไปขายส่งตามตลาดสี่มุมเมือง และสถานที่ต่าง ๆ มีลูกค้าเพิ่มขึ้นจึงได้รับซื้อกล้วยดิบในชุมชนท่าฬ่อและนำมาผลิตเองตีตรา แม่ตะเพียนเป็นสัญลักษณ์ และในปี 2539 ได้รับมาตรฐาน อย. จากสาธารณสุข และได้จดทะเบียนเป็นโรงงานในปี 2539 เป็นต้นมา
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. รับซื้อกล้วยดิบจากประชาชนในหมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียง แล้วนำกล้าวมาเรียงให้เป็นกองพอประมาณ แล้วคลุมผ้าให้สนิท ประมาณ 24 ชม.
2. เปิดผ้าคลุมออก แล้วปล่อยทิ้งไว้ 72 ชม. กล้วยสุกสามารถปอกได้
3. ปลอกกล้วยแล้วนำมาอบ ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชม.
4. แบนกล้วยโดยสวมถุงมือยางก่อน
5. นำกล้วยที่แบนแล้วไปเรียงในภาชนะ 12 ชม. แล้วนำไปตากแผงสแตนเลสใส่ตู้อบประมาณ 10 ชม.
6. บรรจุกล้วยเพื่อนำไปจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีความหวาน อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สด เป็นธรรมชาติ ไม่แต่งสีเก็บไว้รับประทานได้นาน
ปริมาณการผลิต
45,000 กก./เดือน
ราคา
25-30 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 75 หมู่ 5 ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร 056-612063
- 75 หมู่ 5 ถ.ท่าฬ่อ-พิจิตร ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
75 หมู่ 5 ถ.ท่าฬ่อ-พิจิตร ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร