ไทย      อังกฤษ
 
หัตถกรรมผ้าด้นมือ
ชื่อผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมผ้าด้นมือ
รหัสผลิตภัณฑ์
661200044701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
นายวีระศักดิ์ วัสสุตตะมะ

ตำบล วังโมกข์ อำเภอ วชิรบารมี
จังหวัด พิจิตร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นายวีระศักดิ์ วัสสุตตะมะ

จำนวนสมาชิก
    27 คน

ที่อยู่
    16/1 หมู่ 9 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
โทรศัพท์
    09-3602104
โทรสาร
    056-611089
อีเมล์
    cdd_pichit@hotmail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายวีระศักดิ์ วัสสุตตะมะ

อายุ
    49 ปี

ที่อยู่
    16/1 หมู่ 9 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
โทรศัพท์
    09-3602104
โทรสาร
    056-611089
อีเมล์
    cdd_pichit@hotmail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าด้นมือเป็นงานที่เย็บปักด้วยมือ สมัยก่อนจะมีการเย็บผ้าห่มนวมไว้ใช้เองในครัวเรือน ฝีมือในการเย็บจะไม่ปราณีตและไม่เรียบร้อย เพราะทำไว้ใช้กันเอง ในครัวเรือนและเป็นของฝากกับผู้ที่มาเยี่ยมเยือน ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการเย็บปัก ลายเส้น ลวดลาย สีสัน เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย ใช้เป็นผ้าคลุมเตียงและผ้าห่มได้ แต่ยังไม่ทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเย็บปักด้วยมือ ลายเส้นและลวดลาย มีลักษณะที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์
2. ออกแบบลวดลายต่าง ๆ
3. ลงลายบนพื้นผ้า
4. สอยและด้น
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมผ้าด้นมือ
ปริมาณการผลิต
30-50 ผืนต่อเดือน
ราคา
100-4,500 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 16/1 หมู่ 9 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 09-3602104
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
09-3602104