ไทย      อังกฤษ
 
ขนมจีนอบแห้ง
ชื่อผลิตภัณฑ์
ขนมจีนอบแห้ง
รหัสผลิตภัณฑ์
411800364701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มสตรีทำขนมจีนอบแห้ง

ตำบล ศรีสำราญ อำเภอ น้ำโสม
จังหวัด อุดรธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มสตรีทำขนมจีนอบแห้ง

จำนวนสมาชิก
    50 คน

ที่อยู่
    ม.2 บ้านนาจาน ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
โทรศัพท์
    042-289032
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางแสงดาว โสดา

อายุ
    35 ปี

ที่อยู่
    ม. 2 บ้านนาจาน ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
โทรศัพท์
    042-289032
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มขนมจีนอบแห้ง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2544 โดยนายแสงดาว โสดา ได้เข้าร่วมการอบรมการทำขนมจีนอบแห้ง ณ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเดินทางกลับถึงบ้านจึงได้ดำเนินการออกแบบเครื่องมือในการทำเส้นขนมและตู้อบ ดำเนินการผลิตแล้วจึงส่งมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำแป้งขนมจีนสำเร็จรูปนึงให้สุกพอประมาณ
2.นำเข้าเครื่องนวดแป้งเติมน้ำนวด นวดให้เข้ากัน แล้วนำออกจากเครื่องนวด
3.นำเข้าเครื่องอัดเส้น เพื่อทำให้เส้น
4.นำเส้นม้วนให้เป็นก้อน ๆ นำเข้าตู้อบประมาณ 30 นาที นำออกจากตู้ให้เย็นแล้วบรรจุหีบห่อเพื่อจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เก็บรักษาได้นาน
ปริมาณการผลิต
500 กล่อง / เดือน
ราคา
35 บาท /กล่อง
สถานที่จำหน่าย
- ม.2 บ้านนาจาน ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 042-289032
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
042-289032