ไทย      อังกฤษ
 
ชุดรวมขนมไทย
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชุดรวมขนมไทย
รหัสผลิตภัณฑ์
760100264701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
นางสนธนา ธงสุวรรณ (ขนมหม้อแกงลูกเจี๊ยบ)

ตำบล ตำบลท่าราบ อำเภอ อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางสนธนา ธงสุวรรณ (ขนมหม้อแกงลูกเจี๊ยบ)

จำนวนสมาชิก
    22 คน

ที่อยู่
    29/1, Boriphat, ต.ตำบลท่าราบ อ.อำเภอเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์
    0-3242-7464
โทรสาร
    0-3241-5875
อีเมล์
    sontana-lokjeab@hotmail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสนธนา ธงสุวรรณ

อายุ
    42 ปี

ที่อยู่
    29/1 ถนนบริพัตร ต.ตำบลท่าราบ อ.อำเภอเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์
    0-3242-7464
โทรสาร
    0-3241-5875
อีเมล์
    sontana-lokjeab@hotmail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ชุดรวมขนมไทยเกิดจากแนวความคิดที่จะพัฒนาขนมไทยๆ ที่ขายในท้องถิ่นมาพัฒนารูปแบบให้สวยงาม เหมาะเป็นของขวัญ ของฝากจากจังหวัดเพชรบุรี
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เนื่องจากมีขนมหลากหลายชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขอยกตัวอย่างข้าวตู วิธีการผลิตโดยน้ำตาลโตนดเคี่ยวกับมะพร้าวขูดขาว เมื่อแห้งแล้วใส่ข้าวคั่วบดละเอียดลงกวนต่อให้แห้ง อบด้วยควันเทียน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้น้ำตาลโตนดเมืองเพชรบุรี และมีกลิ่นหอมจากควันเทียนผสมกับกลิ่นน้ำตาล
ปริมาณการผลิต
ผลิตได้ไม่จำกัดจำนวน
ราคา
กล่องละ 30 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 29/1, Boriphat, ต.ตำบลท่าราบ อ.อำเภอเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 0-3242-7464
- 29/1 ถนนบริพัตร ต.ตำบลท่าราบ อ.อำเภอเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 0-3242-7464
- ร้านขนมไทยลูกเจี๊ยบ ห้างสรรพสินค้า ท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขา สยามแฟมิลี่มาร์ท สยามจัสโก้ทุกสาขา ฟูดแลนด์ทุกสาขา
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ร้านขนมไทยลูกเจี๊ยบ 29/1 ถนนบริพัตร ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี