ไทย      อังกฤษ
 
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
รหัสผลิตภัณฑ์
620900114701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินบ้านอุดมทรัพย์

ตำบล หินดาต อำเภอ ปางศิลาทอง
จังหวัด กำแพงเพชร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินบ้านอุดมทรัพย์

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    232 หมู่ที่ 8 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
โทรศัพท์
    078487889
โทรสาร
    078487889
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายว่อนชิง ฟุ้งวิเศษ

อายุ
    43 ปี

ที่อยู่
    216 หมู่ที่ 8 ต.หินดาต ต.หิ่นดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
โทรศัพท์
    078487889
โทรสาร
    078487889
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เริ่มจัดตั้งเมื่อปี พศ.2538 ซึ่งเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินส่งสำนักพระราชวัง จำหน่ายที่กลุ่มและงานเทศกาลต่าง ๆ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำเม็ดเงินมาหลอมในแท่นพิมพ์ที่เป็นเส้นและเป็นแผ่น นำไปผลิตเป็นรูปแบบตามต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ฝีมือปราณีต เป็นเอกลักษณ์ของชาวเขาประจำเผ่า และผลิตตามที่ลูกค้าสั่ง
ปริมาณการผลิต
50 ชิ้น/เดือน
ราคา
45 บาทขึ้นไป ตามจำนวนกรัม
สถานที่จำหน่าย
- 232 หมู่ที่ 8 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 078487889
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายว่อนชิง ฟุ้งวิเศษ 216 หมู่ที่ 8 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร