ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าขิดไหม
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าขิดไหม
รหัสผลิตภัณฑ์
390200404701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้าขิดไหม

ตำบล กุดแห่ อำเภอ นากลาง
จังหวัด หนองบัวลำภู

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้าขิดไหม

จำนวนสมาชิก
    25 คน

ที่อยู่
    231หมู่ที่ 2 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์
    0-7219-8231
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางลำดวน นันทะสุธา

อายุ
    53 ปี

ที่อยู่
    231 หมู่ที่ 2 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์
    0-7219-8231
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เป็นผ้าทอโบราณที่ทอสืบต่อกันมาเดิมทอผืนแคบๆใชทำชายผ้าซ่นเรียกว่า "ตีนซิ่น" ทำหมอนสี่เหลี่ยมเรียกหมอนขิด ต่อมาพัฒนาเป็นเข็มขัดสายกระเป๋า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ และเป็นผ้าผืนใหญ่ๆตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าได้
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
คัดเลือกเส้นไหมที่มีคุณภาพฟอกย้อมอย่างพิถีพิถันมาขึงตึงในกี่เป็นเส้นยืนเก็บลวดลายด้วยไม้ไผ่ทอด้วยมือ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ผ้ไหมละเอียดเนื้อแน่นสีและลายสวยงามมาก ได้รับพระราชทานรางวัลในการประกวดผ้าไหมระดับภาคติดต่อกันหลายปี
ปริมาณการผลิต
200-300เมตร/เดือน
ราคา
1,000-2,000บาท/เมตร
สถานที่จำหน่าย
- 231หมู่ที่ 2 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 0-7219-8231
- ร้าน919ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภู