ไทย      อังกฤษ
 
ร่มสนาม
ชื่อผลิตภัณฑ์
ร่มสนาม
รหัสผลิตภัณฑ์
501300984701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
นายสุรเดช กันทะทรง

ตำบล ต้นเปา อำเภอ สันกำแพง
จังหวัด เชียงใหม่

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นายสุรเดช กันทะทรง

จำนวนสมาชิก
    20 คน

ที่อยู่
    107/20 หมู่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    053338956,013873608
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายสุรเดช กันทะทรง

อายุ
    47 ปี

ที่อยู่
    107/20 หมู่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    053338956,013873608
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
จุดเริ่มต้นการทำร่มกระดาษสาของตำบลต้นเปา สันนิฐานว่ามีมานานเกือบ 200-300 ปี ล่วงมาแล้ว ในขณะนั้นตำบลต้นเปา มี 6 หมู่บ้าน มีพ่อขุนเปาเปรมประชาเป็นกำนัน มีหมื่นปลุกประชา เป็นผู้ใหญ่บ้านและทางทิศใต้ของถนนสายเชียงใหม่ - สันกำแพง ได้นำเอาร่มกระดาษจากเมืองเชียงตุง และเมืองมะละแหม่งของพม่า ซึ่งเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิม เพราะพม่าเคยครองเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา ประมาณ 250 กว่าปี ผู้คนในอำเภอเมือง อำเภอสันกำแพง และใกล้เคียงสันนิฐานว่าจะเป็นเชื้อสายของพวกเงี้ยว พวกม่านปะปนกันไป
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
การผลิตกระจายออกตามหมู่บ้าน เป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ทำโครงร่ม
2. ทำด้ามร่ม หรือคันถือ
3. ประกอบร่ม โดยการประกอบกระดาษสา ผ้าฝ้าย และผ้าแพรวาประกอบเป็นร่มและวาดลวดลาย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ร่มเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่บ้านหนองโค้ง เป็นแหล่งผลิตแห่งแรกในประเทศไทย จุดเด่นร่มบ้านหนองโค้ง คือการประกอบร่มโดยช่างที่มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณ์ ทำให้ร่มทุกคันที่ผลิตออกมีความสม่ำเสมอในการทำ
ปริมาณการผลิต
100-500 ชิ้น
ราคา
550-650 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 107/20 หมู่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 053338956,013873608
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
013873608