ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยหอมทอดสูญญากาศตราเฮฮา
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยหอมทอดสูญญากาศตราเฮฮา
รหัสผลิตภัณฑ์
210300214701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
บริษัท สไมล์ ฟรุ๊ต จำกัด

ตำบล ห้วยยาง อำเภอ แกลง
จังหวัด ระยอง

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัท สไมล์ ฟรุ๊ต จำกัด

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    26/1 หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์
    0-3863-2028 , 0-3863-3300
โทรสาร
    0-3863-3261
อีเมล์
    smilefruit2002@yahoo.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    น.ส.ชลธิชา โหตระวารีกาญจน

อายุ
    26 ปี

ที่อยู่
    59 หมู่ 6 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์
    0-1171-6291
โทรสาร
    0-3863-3261
อีเมล์
    smilefruit2002@yahoo.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
จากภูมิปัญญาดั้งเดิมในการแปรรูปผลไม้ประเภทกล้วย เช่น กล้วยฉาบ กล้วยกวน กล้วยตาก เพื่อการบริโภคและจำหน่ายที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารมีความก้าวหน้ามากขึ้น เมื่อนำมาผสมผสานกับเคล็ดลับอันละเอียดอ่อน จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ สามารถแข่งขันในตลาดสากล
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
คัดเลือกกล้วยหอมสุก นำมาสไลด์ ทอดด้วยระบบสูญญากาศด้วยเครื่องทอด และบรรจุด้วยซองฟอยล์ ปิดผลึกด้วยระบบ FLUSHING NITROREN
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ได้มาตรฐาน อย.,ฮาลาล บรรจุภัณฑ์มีสีสันสวยงาม ออกแบบทันสมัย เป็นอลูมิเนียม-ฟอล์ย วิธีการบรรจุแบบ FLUSHING NITROREN ยืดอายุการเก็บสินค้าได้นานถึง 1 ปี
ปริมาณการผลิต
500 กก./วัน
ราคา
ซองละ 35 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 26/1 หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 0-3863-2028 , 0-3863-3300
- 59 หมู่ 6 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 0-1171-6291
- ร้านสหปาร์ม,เซ-เว่นอีเลฟเว่น,มินิมาร์ทในปั๊มเชลล์,ร้าน 108 shop,ซุปเปอร์มาเก็ตในห้างเดอะมอลล์