ไทย      อังกฤษ
 
พริกแกง
ชื่อผลิตภัณฑ์
พริกแกง
รหัสผลิตภัณฑ์
620800154701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
นางอารีรัตน์ ปุริมาโน

ตำบล ถาวรวัฒนา อำเภอ ทรายทองวัฒนา
จังหวัด กำแพงเพชร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางอารีรัตน์ ปุริมาโน

จำนวนสมาชิก
    31 คน

ที่อยู่
    32 หมู่ที่ 7 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร
โทรศัพท์
    062042581
โทรสาร
    062042581
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาวอารีรัตน์ ปุริมาโน

อายุ
    32 ปี

ที่อยู่
    32 หมู่ที่ 7 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร
โทรศัพท์
    062042581
โทรสาร
    062042581
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มสตรีได้หารือกันเรื่องจะทำอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2546 เนื่องจากสมาชิกหลายคนทำได้อร่อยรสชาติดี และวัตถุดิบหาได้ง่าย โดย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำข่า ตะไคร้ กระชาย มะกรูด มาล้างให้สะอาดและหั่น
2. ปอกหอมแดง กระเทียม ให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
3. นำพริกมาล้างให้สะอาดฝึ่งให้สะเด็ดน้ำ และจัดเตรียมกะปิไว้
4. นำส่วนผสมข้อ 1-3 เข้าเครื่องปั่นประมาณ 4 รอบ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สะอาด ปลอดภัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
ปริมาณการผลิต
วันละ 40 ก.ก.
ราคา
ส่ง กก.ละ 40 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 32 หมู่ที่ 7 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 062042581
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
36 หมู่ที่ 8 ตำบลถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา โทร.07843-4509