ไทย      อังกฤษ
 
เทียนหอมบ้านเบญจวรรณ
ชื่อผลิตภัณฑ์
เทียนหอมบ้านเบญจวรรณ
รหัสผลิตภัณฑ์
501301664701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
ศูนย์หัตถกรรมบ้านเบญจวรรณ จำกัด

ตำบล สันกำแพง อำเภอ สันกำแพง
จังหวัด เชียงใหม่

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ศูนย์หัตถกรรมบ้านเบญจวรรณ จำกัด

จำนวนสมาชิก
    19 คน

ที่อยู่
    70/8 หมู่ 4 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    053331546
โทรสาร
    053331937
อีเมล์
    jesdda@benjawan.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายเจษฎา จิรพรรณทวี

อายุ
    52 ปี

ที่อยู่
    70/8 หมู่ 4 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    053331546
โทรสาร
    053331937
อีเมล์
    jesdda@benjawan.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
พ.ศ. 2532 เริ่มเปิดเป็นโรงงานประดิษฐ์ดอกไม้ จากแป้งขนมปังด้วยทุนส่วนตัว และแรงงานคนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 คน จดทะเบียนเป้นนิติบุคคลคนเดียง ทำเทียนเป็นงานเสริม
พ.ศ. 2540 งานทำเทียนหอม เริ่มเป็นงานหลัก ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมในการให้ความรู้และกระจายงานสู่ชุมชน 6 หมู่บ้าน 90 คน เป็นฐานกำลังเสริมในกรณีมีการสั่งซื้อจำนวนมาก
ปัจจุบัน ส่งเทียนหอมประมาณ 80% ของกำลังการผลิต 30000 ชิ้นต่อเดือน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.เทส่วนผสมลงในภาชนะ
2.ให้ความร้อนพร้อมใส่สีกลิ่น
3.เทลงแบบตามที่ต้องการ
4.ตัดแต่งส่วนเกิน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สร้างสรรด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำด้วยมือ ราคาถูก ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม และตราเชียงใหม่แบรนด์
ปริมาณการผลิต
15000 ชิ้นต่อเดือน
ราคา
ขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ
สถานที่จำหน่าย
- 70/8 หมู่ 4 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 053331546
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
053331546,053331937