ไทย      อังกฤษ
 
ถั่วสมุนไพร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ถั่วสมุนไพร
รหัสผลิตภัณฑ์
451700424701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ตำบล ผักแว่น อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

จำนวนสมาชิก
    25 คน

ที่อยู่
    12 บ้านผักแว่น หมู่ 12 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
    0-4350-7100
อีเมล์
    cdchang@thai.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสำราญ สงวนรัตน์

อายุ
    50 ปี

ที่อยู่
    12 หมู่ที่ 12 บ้านผักแว่น ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
    0-4350-7100
อีเมล์
    cdchang@thai.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ชาวบ้านผักแว่นประกอบอาชีพหลักคือทำนาเหมือนกับชาวนอิสานทั่วไป แต่ชาวผักแว่นจะประกอบอาชีพเสริมคือปลูกถั่วลิสง แต่ถั่วลิสงที่ปลูกใช้พันธุ์ดั้งเดิมที่ปลูกต่อๆกันมาโดยเก็บเมล็ดพันธุ์เองตามแบบชาวบ้าน ส่วนมากปลูกไว้ใช้ในครัวเรือน เพื่อประกอบอาหาร ที่เหลือเก็บไว้ขายให้พ่อค้าในตลาด    
    ต่อมาทางราชการได้แนะนำให้ปลูกถั่งลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ซึ่งให้ผลผลิตดกและมีเมล็ดใหญ่อวบ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจึงทดลองทำการแปรรูป เช่น ถั่วคั่วทราย ถัวเคลือบ ถั่วอบเนย ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีจำหน่ายมากมาย

    ต่อมากลุ่มฯได้ทดลองนำถั่วอบกระเทาะเปลือกทดลองอบกับสมุนไพรที่มีในหมู่บ้าน เช่น ขิง ข่า ตะใคร้ ใบมะกรูด เป็นต้น ทำให้มีรสชาติแปลกเป็นที่นิยมของผู้บริโภค
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
- คัดเมล็ดถั่วให้มีขนาดใกล้เคียงกันโดยใช้มือคัด
- กระเทาะเปลือกถั่ว
- นำถั่วที่กระเทาะแล้วไปอบโดยปรุงสรด้วยเกลือกับสมุนไพรตามสูตร
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นอาหารสำหรับบริโภคเพื่อสุขภาพ มีโปรตีนสูง
ปริมาณการผลิต
500 กก.ต่อเดือน
ราคา
20- 50 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 12 บ้านผักแว่น หมู่ 12 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 0-4350-7100
- ศูนย์ โฮทอป เซนเตอร์
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0-4550-7100