ไทย      อังกฤษ
 
เต้าเจี้ยว (สูตรโบราณ)
ชื่อผลิตภัณฑ์
เต้าเจี้ยว (สูตรโบราณ)
รหัสผลิตภัณฑ์
720500264701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านนางกวัก

ตำบล ศรีประจันต์ อำเภอ ศรีประจันต์
จังหวัด สุพรรณบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านนางกวัก

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    612 หมู่ที่ 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์
    035-581371
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางฉลวย กระแจะเจิม

อายุ
    63 ปี

ที่อยู่
    612 หมู่ที่ 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์
    035-581371
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร "นางกวัก" ก่อตั้งเมื่อปี 2538 โดยการสนับสนุนและส่งเสริมของเจ้าหน้าที่เคหะกิจอำเภอศรีประจันต์ เพื่อดำเนินการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับแม่บ้าน (สมาชิก) โดยทดลองผลิตสินค้าอยู่หลายอย่าง เช่น เห็ดดอง กระเทียมดอง ปลาร้าทรงเครื่อง มะม่วงแซ่อิ่ม เต้าเจี้ยวสูตรโบราณ และอื่น ๆ จนสุดท้ายก็ได้สินค้าที่ตลาดต้องการมาก คือ เต้าเจี้ยวสูตรโบราณ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำถั่วเหลืองมาล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำมานึ่งให้สุก ผึ่งให้แห้ง คลุกแป้งและหัวเชื้อเต้าเจี้ยว ผึ่งเพาะเชื้อ 3 วัน
2. เตรียมน้ำเกลือ 20 % นำถั่วที่เพาะเชื้อแล้วมาแช่ในน้ำเกลือนาน 1 เดือนขึ้นไป แล้วนำมาต้มให้เดือด บรรจุขวด ปิดฝา ฆ่าเชื้อความร้อน 80 องศา 1 ชั่วโมง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสชาดดี หอมอร่อย ได้มาตรฐาน อย.
ปริมาณการผลิต
400 กก. / เดือน
ราคา
ขวดละ 15 / 25 / 30 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 612 หมู่ที่ 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 035-581371
- ร้านค้าทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรี และสถานที่จำหน่ายของฝากทั่วไป
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางฉลาย กระแจะเจิม โทร. 035-581371