ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าทอไทลื้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าทอไทลื้อ
รหัสผลิตภัณฑ์
560300904701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มผ้าทอไทลื้อ

ตำบล ตำบลเชียงบาน อำเภอ อำเภอเชียงคำ
จังหวัด พะเยา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มผ้าทอไทลื้อ

จำนวนสมาชิก
    55 คน

ที่อยู่
    13 หมู่ที่ 2 ต.ตำบลเชียงบาน อ.อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา
โทรศัพท์
    054416396
อีเมล์
    cdphayao@yahoo.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาวศรีฟ้า ใจกล้า

อายุ
    53 ปี

ที่อยู่
    16/1 หมู่ที่ 2 ต.เชียงบาน อ.อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา
โทรศัพท์
    054416396
อีเมล์
    cdphayao@yahoo.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าทอไทลื้อเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ปัจจจุบันได้มีการประยุกต์ลวดลายตามความนิยม เนื้อผ้าแน่น หน้าผ้ากว้าง 67 นิ้ว ทอกี่ใหญ่
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1นำฝ้ายมาย้อมจากสีธรรมชาติ
2กรอด้ายเป็นหลอด
3จากนั้นนำมาทอ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ย้อมสีธรรมชาติ ลายไทลื้อแบบโบราณและแบบประยุกต์ เนื้อผ้าแน่น
ปริมาณการผลิต
200 ชิ้นต่อเดือน
ราคา
750 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 13 หมู่ที่ 2 ต.ตำบลเชียงบาน อ.อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา 054416396
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งมอก 13 หมู่ที่ 2 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา