ไทย      อังกฤษ
 
ชาสี่สหาย
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชาสี่สหาย
รหัสผลิตภัณฑ์
760400984701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มสตรีในโครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

ตำบล ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอ อำเภอชะอำ
จังหวัด เพชรบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มสตรีในโครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

จำนวนสมาชิก
    35 คน

ที่อยู่
    152 หมู่ 5 ต.ตำบลดอนขุนห้วย อ.อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์
    0-3246-8066
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางดวงพร แพร้วรุ่งเรือง

อายุ
    59 ปี

ที่อยู่
    152 หมู่ 5 ต.ตำบลดอนขุนห้วย อ.อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์
    0-3246-8066
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
สมุนไพรมีคุณค่าอนันต์ต่อสุขภาพของคนไทยมาแต่โบราณ จึงนำผลิตผลของใบหม่อน เก็กฮวย ดอกคำฝอย และจับเลี้ยงเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เป็นผลใช้ชงดื่มบำรุงสุขภาพ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำใบหม่อน เก็กฮวย ดอกคำฝอย และจับเลี้ยงมาบดละเอียดผสมรวมกัน ใส่ภาชนะเป็นถุงที่ชงน้ำได้ มีตัวยาที่เป็นชาละลายออกมาได้ บรรจุหีบห่อเป็นกล่องสวยงาม
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นการเชิดชูคุณค่าของสมุนไพร ที่มีคุณค่าเสริมสร้างสุขภาพคนไทยได้มากมาย
ปริมาณการผลิต
1,000 กล่องต่อเดือน
ราคา
กล่องละ 100 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 152 หมู่ 5 ต.ตำบลดอนขุนห้วย อ.อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี 0-3246-8066
- 152 หมู่ 5 ต.ตำบลดอนขุนห้วย อ.อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี 0-3246-8066
- ที่ทำการกลุ่ม ร้านเพชรบุรีโอทอปเซ็นเตอร์ ห้างร้านในกรุงเทพฯ และส่งจำหน่ายต่างประเทศ
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการกลุ่ม นางดวงพร แพร้วรุ่งเรือง 0-9611-5716