ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมแพรวา 10 ลายขึ้นไป แพรวาลายเกาะ ลายล่วง
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมแพรวา 10 ลายขึ้นไป แพรวาลายเกาะ ลายล่วง
รหัสผลิตภัณฑ์
461000624701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มสตรีสหกรณ์โพนแพรวา

ตำบล โพน อำเภอ คำม่วง
จังหวัด กาฬสินธุ์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มสตรีสหกรณ์โพนแพรวา

จำนวนสมาชิก
    70 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 94 ม.5 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์
    0-4385-6098
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางประคอง จันทะมาตย์

อายุ
    32 ปี

ที่อยู่
    94 ม.5 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์
    0-4385-6098
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าไหมแพรวา เป็นผ้าที่ชาวผ้ไทย ทอมาตั้งแต่โบราณ และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ใช้สไบเฉียง และโพกศีรษะแต่ก่อนนิยมทอเป็นผ้าผืนเล็กสีแดง ซึ่งเป้นสีดั้งเดิม ปัจจุบันมีการพัฒนาสีสันให้สวยงาม เป็นที่นิยมของผู้บริโภค นำไปตัดชุด ตัดเสื้อ เป็นของฝาก สตรีบ้านโพนจะทอผ้าแพรวาเป็นเกือบทุกคน สร้างรายได้ให้ครอบครัว มีจำหน่ายตลอดทั้งปี
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
คัดเลือกส้นไหม นำเส้นไมไปค้น ย้อมสี นำไปทอเป็นลวดลายตามที่ต้องการ มีการให้สี 2 สี 5 สี หรือ 7 สี และจะมีชื่อเรียกต่างกันตามสีและลาย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
การให้สีสัน สวยงาม กลมกลืน ลวดลายสวยงาม คุณภาพดี สวมใส่สบาย
ปริมาณการผลิต
120 ชิ้น/เดือน และผลิตได้ตามสั่ง
ราคา
1,500-25,000
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 94 ม.5 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 0-4385-6098
- 94 ม.5 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 0-4385-6098
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางประคอง จันทมาตย์ โทร.0-4385-6098