ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมแพรวาลายล่วงมัดย้อมพิเศษ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมแพรวาลายล่วงมัดย้อมพิเศษ
รหัสผลิตภัณฑ์
461000674701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กล่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านคำม่วง

ตำบล ทุ่งคลอง อำเภอ คำม่วง
จังหวัด กาฬสินธุ์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กล่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านคำม่วง

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 135 ม.4 ต.ท่งคลอง องคำม่วง ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์
    0-4387-9911/0-1320-6613
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางวานิตย์ ญาณพิบุลย์

อายุ
    47 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 135 ม.4 ต.ท่งคลอง องคำม่วง ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์
    0-4387-9911/0-1320-6613
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าไหมแพรวา เดิมเป็นผ้อทอเป็นผ้าสไบเฉียง,โพกศีรษะของชาวภูไท ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบการทอให้มีสีสัน สวยงาม เป็นที่นิยมของตลาด โดยเฉพาะผ้าไหมแพรวามัดย้อมพิเศษ เป็นการพัฒนาผ้าแพรวาลายล่วง โดยเพิ่มการ
มัดย้อม ทำให้เป็นผ้าที่มีหลากสี มีความสวยงาม โดยเฉพาะการย้อมใช้สีธรรมชาติไม่เป็นพิษแก่สิ่งแวดล้อม นิยมนำไปตัดเย็บเป็นชุดสุภาพสตรี
และเสื้อสุภาพบุรุษ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เริ่มจากการคัดเส้นไหม ใช้ไหมแท้ มัดย้อมตามลวดลายที่ต้องการ นำไปย้อมสี
ธรรมชาติจากส่วนต่างๆของพืช โดยใช้กรรมวิธีการทอแบบดั้งเดิม ใช้กี่พื้นบ้าน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สีสัน ลวดลาย สวยงาม กลมกลืน ทันสมัย ดูแลรักษาง่าย สีไม่ตก
ปริมาณการผลิต
100 ชิ้น/เดือน หรือตามที่ลูกค้าสั่ง
ราคา
1,500-4,000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 135 ม.4 ต.ท่งคลอง องคำม่วง ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 0-4387-9911/0-1320-6613
- เลขที่ 135 ม.4 ต.ท่งคลอง องคำม่วง ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 0-4387-9911/0-1320-6613
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางวานิตย์ ญาณพิบูลย์ โทร.0-1320-6613