ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมแพรวาลายเกาะสลับลายพิเศษ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมแพรวาลายเกาะสลับลายพิเศษ
รหัสผลิตภัณฑ์
461000104701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
นางประยงค์ ศรีบัว

ตำบล โพน อำเภอ คำม่วง
จังหวัด กาฬสินธุ์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางประยงค์ ศรีบัว

จำนวนสมาชิก
    3 คน

ที่อยู่
    86 ม.3 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์
    0-6240-6911
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางประยงค์ ศรีบัว

อายุ
    55 ปี

ที่อยู่
    86 หมู่ 3 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์
    0-6240-6911
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าไหมแพรวาเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวผู้ไทย ที่มีการทอสืบทอดกันมานาน เป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งสีสัน ลวดลาย เดิมจะทอเก็บไว้เป็นมรดก สำหรับใช้ในงานประเพณีต่างๆ ต่อมาพัฒนาเป็นผ้าทอที่สามารถตัดชุดได้ 1 ผืนยาว 5 เมตร
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ฟอกสาวไหม นำเส้นไหมไปย้อมทั้งสีเคมีและสีธรรมชาติ นำมากวัก ค้นเป็นตัวหูก นำไปสืบ เพื่อนำไปทอเป็นผืนผ้าตามต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สีสันสวยงาม คุณภาพดี ดูแลรักษาง่าย
ปริมาณการผลิต
3 ผืน/เดือน หรือตามที่มีผู้สั่งทอ
ราคา
2,500 - 25,000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 86 หมู่ 3 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 0-6240-6911