ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าลายขิด
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าลายขิด
รหัสผลิตภัณฑ์
460500564701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
นางวิลาวัลย์ วรชิน

ตำบล หนองห้าง อำเภอ กุฉินารายณ์
จังหวัด กาฬสินธุ์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางวิลาวัลย์ วรชิน

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    62 หมู่ 8 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์
    0-4385-1492
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางวิลาวัลย์ วรชิน

อายุ
    48 ปี

ที่อยู่
    62 หมู่ 8 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์
    0-4385-1492
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
แต่ก่อนการทอผ้าลายขิด ใช้ประโยชน์ในการทำหมอนหนุนนอน สตรีสมัยก่อนไม่ได้เรียนหนังสือ แต่จะเรียนการฝีมือเย็บปักถักร้อย การบ้านการเรือน เพื่อเตรียมตัวเป็นแม่ศรีเรือน การทอผ้าเพื่อเป็นเครื่องเรือน เช่น หมอน ที่นอน จึงเป็นงานฝีมือของสตรี ต่อมาได้มีการพัฒนาจากผ้าขิดทำหมอน เป็นการทอเป็นผืนยาว ใช้เป็นผ้าสไบ ผ้าพันคอ และนิยมเป็นผ้าตัดชุดสตรี
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เริ่มจากการทอผ้าย หรือฝ้าย เพื่อที่จะนำไปทำเครื่องหูก จากนั้นก็เก็บลาย ต้องการลายไหนก็เก็บไว้ที่เขาหูกยกเอาตามความต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ลายและสีของผ้าที่โดดเด่น สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ปริมาณการผลิต
ผ้าตัดชุดยาว 4 เมตร (ลายขิด 2 เมตร พื้นสี 2 เมตร) 1 ชิ้น/7วัน
ราคา
ราคาส่ง 500 บาท ขายปลีก 550-800 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 62 หมู่ 8 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 0-4385-1492