ไทย      อังกฤษ
 
โสร่งหางกระรอก
ชื่อผลิตภัณฑ์
โสร่งหางกระรอก
รหัสผลิตภัณฑ์
461000254701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
นางกองมี ปัสพล

ตำบล โพน อำเภอ คำม่วง
จังหวัด กาฬสินธุ์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางกองมี ปัสพล

จำนวนสมาชิก
    3 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 134 ม.1 ต.โพน อ.คำม่วง ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์
    0-4438-6204
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางกองมี ปัสพล

อายุ
    52 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 134 ม.1 ต.โพน อ.คำม่วง ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์
    0-4438-6204
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
การทอผ้าไหม แต่ก่อนทอไว้ใช้ในครัวเรือน และใช้ในการงานพิธีต่างๆ
เช่น งานบวช งานมงคล ต่อมาได้มีการพัฒนาฝีมือ การย้อมสั การทอ การออกแบบลวดลายให้สวยงาม เป็นที่ต้องการของผ้ซื้อ สามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ผ้าดสร่งหางกระรอกเป็นผ้าไหมชนิดหนึ่งที่สวยงาม สามารถนำไปตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายได้สวยงาม
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำเส้นไหมมาฟอก ปั่นเป้นเส้น มัดลวดลายตามต้องการ ย้อมสี นำไปทอตามลวดลายที่ต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เนื้อผ้าคุณภาพดี สีสันสวยงาม ลวดลายชัดเจน
ปริมาณการผลิต
20 ม./เดือน
ราคา
เมตรละ 400 บาท
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 134 ม.1 ต.โพน อ.คำม่วง ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 0-4438-6204
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางกองมี ปัสพล โทร.0-4438-6204