ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมแพรวา 10 ลายขึ้นไป แพรวาลายล่วง ลายเกาะ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมแพรวา 10 ลายขึ้นไป แพรวาลายล่วง ลายเกาะ
รหัสผลิตภัณฑ์
461000654701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน (ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย)

ตำบล โพน อำเภอ คำม่วง
จังหวัด กาฬสินธุ์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน (ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย)

จำนวนสมาชิก
    300 คน

ที่อยู่
    173 หมู่ 5 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์
    0-4385-6204
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางคำสอน สระทอง

อายุ
    66 ปี

ที่อยู่
    42 หมู่ 4 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์
    0-4385-6169
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
สืบเนื่องจากสมัยก่อน ชาวบ้านโพนนิยมทอผ้าสไบเฉียง ผ้าโพกศรีษะลายแพรวา ซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆ กัน ลวดลายและวิธีการทอเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ มีขั้นตอนและวิธีการฟอก มัด ย้อม จก ปั่น สืบ และทอตามแบบดั้งเดิม ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยม ได้ทรงสนพระทัยและทรงมอบเส้นไหมให้ทอส่งพระองค์ ซึ่งต่อมาชาวบ้านได้พัฒนาการทอให้สามารถตัดเป็นชุดสวมใส่ได้
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.ฟอกสาวไหม
2.นำเส้นไหมไปย้อม
3.นำมากวัก
4.นำมาค้นเป็นตัวหูกที่จะนำมาสืบ เพื่อจะนำไปทอเป็นผืนผ้า อันประกอบด้วยลวดลายหลักและลวดลายคั่น
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผ้าที่มีลายเฉพาะ มีชื่อของแต่ละลายที่แสดงถึงธรรมชาติ สัตว์ในนิยายปรัมปรา เป็นลายโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มีสีและลวดลายสวยงาม กลมกลืน
ปริมาณการผลิต
ผ้าลายล่วง 4 ชิ้น/คน/เดือน ผ้าลายเกาะ 1 ชิ้น/คน/เดือน ผ้าลายเกาะสลับพิเศษ 10 ลายขึ้นไป 1 ชิ้น/คน/เดือน
ราคา
1,500 - 30,000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 173 หมู่ 5 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 0-4385-6204
- 42 หมู่ 4 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 0-4385-6169