ไทย      อังกฤษ
 
ขนมจีนยุคใหม่ ตราสิงห์ดาว
ชื่อผลิตภัณฑ์
ขนมจีนยุคใหม่ ตราสิงห์ดาว
รหัสผลิตภัณฑ์
730600304701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
บริษัทเส้นหมี่เหรียญไทย จำกัด

ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน
จังหวัด นครปฐม

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัทเส้นหมี่เหรียญไทย จำกัด

จำนวนสมาชิก
    - คน

ที่อยู่
    38 หมู่ 6 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท์
    09-1480593
อีเมล์
    p_soraphon@thaimail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายสุวิทย์ เพิ่มสุวรรณเจริญ

อายุ
    41 ปี

ที่อยู่
    38 หมู่ 6 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท์
    09-1480593
อีเมล์
    p_soraphon@thaimail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ขนมจีนดั้งเดิมมีแต่ขนมจีนสดเท่านั้น เก็บไม่ได้นาน ทางผู้ประกอบการจึงคิดแปรรูปจากขนมจีนสดมาเป็นขนมจีนแห้ง และสามารถนำมารับประทานโดยหุงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า หุงเหมือนหุงข้าวและสามารถนำติดตัวเวลาเดินทาง และเวลาต้องการรับประทานขนมจีน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำข้าวมาล้างทำความสะอาด ไม่เป็นน้ำแป้งให้ละเอียด แยกแป้งและน้ำออกจากกัน แล้วนำแป้งที่ได้นำไปนึ่งจากนั้นนำไปรัดเป็นเส้น อบแห้งและบรรจุหีบห่อ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เก็บไว้ได้นาน สะดวกง่ายสำหรับเวลารับประทาน
ปริมาณการผลิต
1,000 ห่อ/วัน
ราคา
10 บาท/ห่อ
สถานที่จำหน่าย
- 38 หมู่ 6 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 09-1480593
- 38 หมู่ 6 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 09-1480593