ไทย      อังกฤษ
 
ผลิตภัณฑ์จากงา
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากงา
รหัสผลิตภัณฑ์
730600344701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
บริษัทสามพรานฟู้ด จำกัด

ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน
จังหวัด นครปฐม

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัทสามพรานฟู้ด จำกัด

จำนวนสมาชิก
    - คน

ที่อยู่
    18/4 หมู่ 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท์
    06-8405018
อีเมล์
    p_soraphon@thaimail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางเพลินพิศ เซ็งประเสริฐ

อายุ
    40 ปี

ที่อยู่
    18/4 หมู่ 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท์
    06-8405018
อีเมล์
    p_soraphon@thaimail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผลิตภัณฑ์จากงาเป็นอาหารที่ไม่มีไขมันจากสัตว์ เหมาะสำหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารประเภทมังสวิรัต เพราะมีคุณค่าสารอาหารครบถ้วน สมบูรณ์ เพราะงาเป็นธัญพืชที่มีประโยชน์สูงสุด
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
คัดเลือกงาที่สมบูรณ์ คั่วจนหอมได้ที่ และนำมาบดให้ละเอียด บรรจุขวด
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์งาเกษตรอินทรีย์ ที่สนับสนุนเกษตรที่ปลูกแบบไร้สารพิษ ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน
ปริมาณการผลิต
12,000 ขวด/ปี
ราคา
115บาท/ขวด
สถานที่จำหน่าย
- 18/4 หมู่ 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 06-8405018
- 18/4 หมู่ 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 06-8405018