ไทย      อังกฤษ
 
ข้าวตังทรงเครื่องสุคันธา หน้าธัญพืช
ชื่อผลิตภัณฑ์
ข้าวตังทรงเครื่องสุคันธา หน้าธัญพืช
รหัสผลิตภัณฑ์
760100444701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
ข้าวตังสุคันธาทรงเครื่อง

ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ข้าวตังสุคันธาทรงเครื่อง

จำนวนสมาชิก
    24 คน

ที่อยู่
    228 หมู่ 5 ถนนบันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์
    0-3242-5718
โทรสาร
    0-3240-0949
อีเมล์
    TungPha@Samart.co.th
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสุคันธา ตั้งพาณิชย์

อายุ
    66 ปี

ที่อยู่
    228 หมู่ 5 ถนนบันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์
    0-3242-5718
โทรสาร
    0-3240-0949
อีเมล์
    TungPha@Samart.co.th
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ข้าวตังเป็นขนมพื้นบ้านของไทยที่มีรสชาด กรอบอร่อย มีส่วนผสมของข้าวหอมมะลิ สมุนไพรและน้ำตาลโตนดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรี ปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะตำหรับดั้งเดิมซึ่งถูกปากคนไทย
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำข้าวตังดิบมาทอด ทาด้วยเครื่องปรุง โรยหน้าด้วยเมล็ดธัญพืช นำไปอบให้แห้ง นำมาบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นข้าวตังเพื่อสุขภาพ เหมาะกับทุกวัย ไม่มีสารปรุงแต่งใดๆ ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ
ปริมาณการผลิต
ผลิตได้วันละ 1,200 แพ็ค
ราคา
ราคาขายส่ง 28บาทต่อแพ็ค ราคาขายปลีก 35 บาทต่อแพ็ค
สถานที่จำหน่าย
- 228 หมู่ 5 ถนนบันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 0-3242-5718
- 228 หมู่ 5 ถนนบันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 0-3242-5718
- ร้านขายของฝากในจังหวัดเพชรบุรี ร้านสวัสดีขาออกดอนเมือง ร้านศิลปาชีพ 904 และตลาดต่างประเทศ
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
228 หมู่ 5 ถนนบันไดอิฐ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี 0-18256557