ไทย      อังกฤษ
 
น้ำว่านกาบหอย
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำว่านกาบหอย
รหัสผลิตภัณฑ์
250100454701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ตำบล ท่างาม อำเภอ เมืองปราจีนบุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

จำนวนสมาชิก
    92 คน

ที่อยู่
    32/7 หม่ที่ 12 ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์
    0-3721-1088 ต่อ 2506
โทรสาร
    0-3721-1243
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย

อายุ
    54 ปี

ที่อยู่
    32/7 หม่ที่ 12 ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์
    0-3721-1088 ต่อ 2506
โทรสาร
    0-3721-1243
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ดำเนินงานด้านสมุนไพรตั้งแต่ ปี 2526 โดยเริ่มด้วยงานศูนย์ข้อมูลสมุนไพรและงานสมุนไพรซึ่งจะเน้นการสอน การเก็บรวบรวมความรู้และการเผยแพร่ความรู้เรื่องสมุนไพร ต่อมาในปี 2529 โรงพยาบาลได้เริ่มผลิตยาจากสมุนไพรตัวแรกคือ ผลิตภัณฑ์จากเสลดพังพอนตัวเมียในรูปของกลีเซอรีนและทิงเจอร์ ต่อมาโรงพยาบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดื่มน้ำสมุนไพรแทนน้ำอัดลมตั้งแต่ปี 2542 ได้คัดสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่คนไทยในอดีตนิยมดื่มเป็นเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ คือ ว่านกาบหอย ว่านหางจรเข้ มะขามป้อม สมอไทย มะตูม ยอ ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลาย
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ
2.ต้มน้ำเดือดใส่วัตถุดิบลงไปต้มประมาณ 3-4 ชั่วโมง จนได้สีตามต้องการ
3.ใส่สวนผสมที่เหลือลงไปและปรับปริมาตรด้วยน้ำจนครบ
4.กรอง และนำไปบรรจุ
5.นำน้ำสมุนไพรเข้าเครื่อง Autocave ที่อุณหภูมิ 121 องศา นาน 20 นาที
6.ติดฉลากและ Seal ฝา
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1.การควบคุมคุณภาพด้วยการดูแลวัตถุดิบ ตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงการแปรรูป เพื่อให้เป็นวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์(มกท)2. นำมาตรวจสอบคุณทางเคมี 3.มีบุคลากรผ่านการอบรมจากกรมวิทยาศาสตร์
ปริมาณการผลิต
1,600 ขวด/วัน ผลิต 2 lot/เดือน
ราคา
ขวดละ 20 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 32/7 หม่ที่ 12 ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 0-3721-1088 ต่อ 2506
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 ม.12 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี