ไทย      อังกฤษ
 
ไข่เค็มแม่เกียว
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไข่เค็มแม่เกียว
รหัสผลิตภัณฑ์
240400224701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
ไข่เค็มแม่เกียว

ตำบล บางวัว อำเภอ บางปะกง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ไข่เค็มแม่เกียว

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    104/3 หมู่ที่ 7 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์
    038 840764
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    คุณสุกัญญา วานิชพงษ์พิเชฐ

อายุ
    45 ปี

ที่อยู่
    104/3 หมู่ที่ 7 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์
    038 840764
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ไข่เค็มมีอยู่ทั่วไป เป็นแบบธรรมดา จึงได้คิดสร้างความแปลกใหม่ให้กับสินค้าโดยใช้สูตรพอกดินไอโอดีน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำไข่เป็ดมาดอง โดยใช้สูตรพอกดินไอโอดีน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสชาติอร่อย ไม่เค็มมาก บรรจุกล่องละ 5 ใบ
ปริมาณการผลิต
10,000 ฟอง/เดือน
ราคา
30 บาท/กล่อง
สถานที่จำหน่าย
- 104/3 หมู่ที่ 7 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038 840764
- ศูนย์ OTOP แปดริ้ว
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0-3851-1239