ไทย      อังกฤษ
 
มะม่วงกวนอบแห้ง
ชื่อผลิตภัณฑ์
มะม่วงกวนอบแห้ง
รหัสผลิตภัณฑ์
240100474701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด

ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด

จำนวนสมาชิก
    20 คน

ที่อยู่
    5 ถ.สุวินทวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์
    038 813444
โทรสาร
    038 812389
อีเมล์
    thailandmango@thaimail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    คุณชัยรัตน์ โสธรนพบุตร

อายุ
    48 ปี

ที่อยู่
    5 ถ.สุวินทวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์
    038 813444
โทรสาร
    038 812389
อีเมล์
    thailandmango@thaimail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
การปลูกมะม่วงมีมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันกล่าวกันว่า มะม่วงที่ดีที่สุด และมีรสชาติหวานอร่อยที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะว่ามีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม มีดิน
ที่มีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นแหล่งดิน 2 น้ำ มีความเค็มและความจืดผสมกัน
ตามธรรมชาติ ซึ่งทำให้มะม่วงมีรสชาติดี หวาน อร่อย ในยามที่มะม่วงมีมากและราคาตก จึงมีการคิดแปรรูปมะม่วงขึ้นเพื่อเก็บไว้รับประทานได้นาน เช่น การนำมากวน อบแห้ง การดอง การแช่อิ่ม เป็นต้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำมะม่วงสุกมากวน แล้วอบแห้ง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสชาติดี อร่อย
ปริมาณการผลิต
1,000 กิโลกรัม/เดือน
ราคา
25 บาท/กล่อง
สถานที่จำหน่าย
- 5 ถ.สุวินทวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 038 813444
- ศูนย์ OTOP แปดริ้ว
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0-3851-1239