ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
รหัสผลิตภัณฑ์
301600224701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มมัดหมี่ทอผ้าไหม

ตำบล หลุ่งประดู่ อำเภอ ห้วยแถลง
จังหวัด นครราชสีมา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มมัดหมี่ทอผ้าไหม

จำนวนสมาชิก
    25 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 78 บ้านหลุ่งประดู่พัฒนา หมู่ที่ 11 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    0-9582-6025
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางบุปผา ปะเทสัง

อายุ
    42 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 78 บ้านหลุ่งประดู่พัฒนา หมู่ที่ 11 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    0-9582-6025
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
สืบทอดมาจากปู่ย่าตายายตั้งแต่ก่อนก่อตั้งหมู่บ้านเพื่อใช้สอย ต่อมาได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ทันตามความต้องการของตลาดแต่ยังคงอนุรักษ์พื้นฐานภูมิปัญญาเดิมไว้
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ผลิตผ้าไหมแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหม ฟอกย้อมด้วยสีธรรมชาติ ออกแบบลายและทอด้วยกี่พื้นบ้าน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีเฉดสีอ่อนโยนและดูสบายตาไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
ปริมาณการผลิต
400 meters/month
ราคา
350 - 500 บาท
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 78 บ้านหลุ่งประดู่พัฒนา หมู่ที่ 11 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0-9582-6025