ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ ลายโคมไฟระย้า
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ ลายโคมไฟระย้า
รหัสผลิตภัณฑ์
303000394701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านโนนดู่-โนนจาน

ตำบล โนนจาน อำเภอ บัวลาย
จังหวัด นครราชสีมา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านโนนดู่-โนนจาน

จำนวนสมาชิก
    153 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 99 บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 2 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-434674 , 09-1832086
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางทิพภา วงศ์สิงห์

อายุ
    43 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 99 บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 2 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-434674 , 09-1832086
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ได้จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2538 โดยมีนางคำเยา ศรีสุวอ เป็นประธาน ต่อมาได้จัดตั้งเป็นศูนย์สินค้าOTOP ระดับตำบล โดยมีนางทิพภา วงศ์สิงห์ เป็นประธาน และจัดตั้งเป็นสตรีสหกรณ์โนนดู่ / โนนจาน สมาชิก 153 คน มีผลิตภัณฑ์เป็นผ้าไหม ผ้าฝ้าย เสื้อผ้าสำเร็จรูป แบ่งงานสมาชิกทำตามความถนัด
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำรังไหมมาสาวเส้นไหม
2. ฟอก ย้อม
3. มัดหมี่ตามลวดลายที่ต้องการ
4. นำเส้นไหมมาทอ
5. อบ รีด
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ประยุกต์จากลายมัดหมี่ต่าง ๆ
ปริมาณการผลิต
20 - 30 ผืน / เดือน
ราคา
4,000 - 6,000
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 99 บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 2 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 044-434674 , 09-1832086