ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ หมี่ข้อลายขาเปียโคมห้า
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ หมี่ข้อลายขาเปียโคมห้า
รหัสผลิตภัณฑ์
303000354701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคึมมะอุ-สวนหม่อน

ตำบล หนองหว้า อำเภอ บัวลาย
จังหวัด นครราชสีมา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคึมมะอุ-สวนหม่อน

จำนวนสมาชิก
    57 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 62/1 บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 3 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    09-9493788
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางวันเพ็ญ แสงกันหา

อายุ
    37 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 62/1 บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 3 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    09-9493788
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา บรรพบุรุษของบ้านคึมมะอุใช้เวลาว่างจากการทำนา ทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในครอบครัว และเก็บไว้ใช้ในงานเทศกาลที่สำคัญ และฝึกฝนให้สมาชิกที่เป็นผู้หญิงเรียนรู้การทอผ้าไหมสืบทอดกันมา เพื่อนำไปเป็นเครื่องนุ่งห่มในแต่งงานมีสามี หรือในพิธีแต่งงานก็จะนำผ้าไหมที่ดีที่สุดมอบให้แก่บุตรหลาน นัยว่าเป็นมรดกอันมีค่ายิ่ง แทนความรัก ความห่วงใย และเป็นตัวแทนบิดามารดา เพื่อคุ้มครองบุตรให้อยู่เย็นเป็นสุข บุตรที่ได้รับผ้าไหมจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี หากบิดามารดาเสียชีวิตจะนำผ้าไหมที่ได้รับจากบิดามารดามาใส่ไว้ในโลงศพ เพราะเชื่อว่าผู้ตายจะได้นำไปส่วมใส่ในภพหน้า นอกจากนี้ การแต่งกายด้วยผ้าไหมยังเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฐานะของบุคคล
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำเส้นไหม หรือฝ้าย มาย้อมด้วยสีเคมีหรือสีธรรมชาติ
2. มัดหมี่ ตีเกลียว ตามแต่ชนิดของลายผ้า
3. ทอผ้าโดยใช้กี่พื้นบ้าน หรือ กี่กระตุก
4. ผ้าบางชนิดนำมาเพ้นท์ลวดลาย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เนื้อผ้าเรียบ เงางาม แน่น สี ลวดลาย สม่ำเสมอ สวยงาม
ปริมาณการผลิต
20 - 30 ผืน / เดือน
ราคา
4,000 - 6,000
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 62/1 บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 3 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 09-9493788