ไทย      อังกฤษ
 
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
ชื่อผลิตภัณฑ์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
รหัสผลิตภัณฑ์
303000194701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม

ตำบล บัวลาย อำเภอ บัวลาย
จังหวัด นครราชสีมา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม

จำนวนสมาชิก
    32 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 21 บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-495019 0199871394
อีเมล์
    noojeen@hunsa.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางหนูจีน ศรีนัมมัง

อายุ
    58 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 21 บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-495019 0199871394
อีเมล์
    noojeen@hunsa.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เกษตรกรที่ทำอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ทอผ้าเอง จะนำรังไหมไปขายโดยต้องหาเปอร์เซ็นต์รังไหมด้วยการตัดรังไหม เอาดักแด้ออก รังไหมที่ถูกตัดไม่สามารถนำไปสาวเส้นไหมได้ จะถูกนำไปเผาไฟทิ้งโดยไม่เกิดประโยชน์ กลุ่มจึงได้นำรังไหมดังกล่าวมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ต่าง ๆ และของที่ระลึก
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. คัดเลือกรังไหม ตามขนาดของดอกไม้แต่ละชนิด
2. ตัดรังไหมให้ได้ตามแบบดอกไม้ที่ต้องการ
3. ฉีกแบ่งรังไหมตามแบบดอกไม้ที่ต้องการ
4. แช่รังไหมในน้ำผงซักฟอก 3 ชม. และนำมาล้างด้วยน้ำสะอาด
5. ย้อมสีตามความต้องการ
6. นำมาเข้าช่อดอก พันก้าน และจัดตกแต่งให้สวยงามตามแบบดอกไม้ที่ต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
นำวัสดุจากธรรมชาติที่เหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า และเป็นงานหัตถกรรม
ปริมาณการผลิต
30 กระถาง/เดือน
ราคา
500 - 1,000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 21 บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 044-495019 0199871394