ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยแผ่นอบม้วน
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยแผ่นอบม้วน
รหัสผลิตภัณฑ์
150100314701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแห

ตำบล บ้านแห อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแห

จำนวนสมาชิก
    40 คน

ที่อยู่
    55/3 หมู่ 2 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
โทรศัพท์
    0 3561 2836
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางนงนุช คำคง

อายุ
    45 ปี

ที่อยู่
    55 หมู่ 2 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
โทรศัพท์
    0 3592 4455
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ประธานกล่มได้เข้าอบรมการแปรรูปกล้วยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้นำความรู้มาปฏิบัติตั้งแต่ พ.ศ.2542 พยายามคิดค้นพ้ฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้กล้วยแผ่นอบที่มีคุณภาพถูกใจผู้บริโภค ประกอบกับกล้วยเป็นผลไม้ที่หาได้ไม่ยาก จึงผลิตออกสู่ตลาดได้ตลอดปี
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ใช้กล้วยน้ำว้าขาวพันธ์มะลิอ่องที่สุกงอม ปอกเปลือกแช่น้ำเกลือ ผ่าครึ่งลูกตามยาวทับให้แบน วางในถาดแสตนด์เลส อบแห้งในตู้อบ บรรจุกล่อง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสอร่อย นุ่ม หอม หวาน ปราศจากสารเคมีทุกชนิด
ปริมาณการผลิต
3,000 แผ่น/วัน
ราคา
20-50 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 55/3 หมู่ 2 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 0 3561 2836
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
55/3 หมู่ 2 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง