ไทย      อังกฤษ
 
ไข่นกกระทาแปรรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไข่นกกระทาแปรรูป
รหัสผลิตภัณฑ์
150100094701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
บรัษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด

ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บรัษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด

จำนวนสมาชิก
    100 คน

ที่อยู่
    57/1 หมู่ 2 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
โทรศัพท์
    0 3561 1444
โทรสาร
    0 3561 4729
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายเอนก สีเขียวสด

อายุ
    48 ปี

ที่อยู่
    57/2 หมู่ 2 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
โทรศัพท์
    0 1652 5666
โทรสาร
    0 3561 4729
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
จากการเลี้ยงนกกระทาที่จริงใจและใส่ใจและเป็นขั้นตอน ทำให้ผลผลิตมีจำนวนมากและเหลือจำหน่าย จึงหาวิธีแก้ไขโดยการแปรรูป จะต้องคิดแตกต่าง ทำก่อนและไม่เหมือนใคร จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้รับความสนใจและสันสนุนจากผู้บริโภคตลอดเวลา
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำวัตถุดิบล้างน้ำ ต้มให้สุก 7 นาที แช่น้ำเย็น กระเทาะเปลือก ปอกเปลือก คัดเกรด นับบรรจุถุง(ขนาด 5/25/50 ฟอง) เติมน้ำเกลือ ปิดปากถุง ฆ่าเชื้อ 85 องศาเซลเซียส 10 นาที แช่เย็น เก็บเข้าสต็อกสินค้าที่อุณหภูมิ 0.4 องศาเซลเซียส รอจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เก็บได้นาน หลากหลาย รับทานได้ทุกเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
ปริมาณการผลิต
4-7 ล้านฟอง/เดือน
ราคา
42-610 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 57/2 หมู่ 2 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 0 1652 5666
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บรัษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด